SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 11 sierpnia 2008

Grądzki

Grądzki h. Łada, Łada-Grądzki, Grącki, Groncki, Groński, rozrodzona rodzina mazowiecka, wyszła ze wsi Grądy w ziemi wiskiej, od której w XIV i jeszcze w połowie XV stulecia brała miano Grąda (Granda). Maciej z Grąd, sędzia ziemski wiski 1505. Maciej z Grąd, dziedzic części Świeborczyna 1577. Jan Grądzki, sędzia ziemski wiski, dziedzic na Grądach i Jarnułtach 1577 (Paw.). Posiadali też Grądzicze in. Grądzickie w ziemi grodzieńskiej (Gloger). Ładzice Grądzcy podpisali z ziemią wiską elekcje: Jana Kazimierza 1648, Jana III 1674 i Augusta II w 1697 roku. Wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie przed 1850. Grądzcy tego herbu zamieszkiwali w XIX wieku w Galicji, gdzie zwani byli Grońskimi. Inni wylegitymowali się w końcu XVIII wieku w Witebskiem, jako pochodzący od osiadłego tam w początkach XVII wieku Adama, a posiadali od 1743 r. Kazanówkę (Herb. Witeb.). Z nich: 1 kasztelan — 1450.
Genealogia
(osób: 99)


• BARTŁOMIEJ Ludwik Grądzki (ok. 1790-9 IX 1843), s. Jana i 1ż. Gertrudy Droszewskiej, rządca (arendarz) dóbr Brzeźnio pow. sieradzkim, zamieszkały tamże, we dworze; ur. Brzeźnio (Nejm.; MK Brzeźnio); ż. (1812) Franciszka Wituska (ok. 1798-1823), c. Stefana i Józefy Wilkszyckiej v. Wilkrzyckiej; dzieci: Tekla, Ludwik, Eleonora, Wincenty.

• ELEONORA Grądzka (ok. 1820-po 1850), c. Bartłomieja i Franciszki Wituskiej; ur. Brzeźnio w pow. sieradzkim (Nejm.); m. (1837 Grodzisko) Józef Wolski (1809-17 VII 1860), s. Kajetana i Teofili Stawowskiej, powstaniec, oficer wojsk polskich 1830/31, dziedzic dóbr Gusin w pow. łęczyckim, gmina i parafia Świnice Warckie, prawd. posesor dóbr Podgórze, par. Grodzisko, obecnie woj. łódzkie; zm. Łęczyca, lat 51 (MK Grodzisko); dzieci: Feliks, Stefania, Bronisław, Helena Julia (ur. 20 V 1844 Ruda), Alfred Oktawian (ur. 1845 Podgórze), Tekla – Wolscy.


Źródła: Bon.; Nejm.; Kos. I; Nies.; Urus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz