SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 18 sierpnia 2008

Łączyński

herb Kościesza

herb Nałęcz
 
Łączyński h. Kościesza i Nałęcz, rozrodzona rodzina mazowiecka, wyszła ze wsi Łączyn Nowy w ziemi ciechanowskiej, w dawnym powiecie przasnyskim, parafia Dzierzgowo.
Właściwym herbem Łączyńskich jest Kościesza, herb Nałęcz przynależy tylko potomkom Mikołaja Łączyńskiego, pisarza skarbu koronnego, przyjętego do rodu Nałęczów przez Wojciecha Sędziwoja Czarnkowskiego, którą to adoptację król potwierdził 1580 r. 

Nie wiadomo z jakiego powodu Łączyńscy w XVII wieku łączyli na swych tarczach herby Kościesza i Nałęcz, a w XVIII i XIX wieku przy samym herbie Nałęcz zostali. Przyczyniła się do tego pomieszania herbów chęć zatarcia śladów uszlachcenia, jak to wskazuje jakiś bałamutny rękopis Tańskiego, instygatora, który miał w ręku Niesiecki, a w późniejszych czasach nieświadomość i nieumiejętność wybrnięcia z powstałego chaosu (Bon.). Jedna linia Łączyńskich otrzymała tytuł hrabiowski w Galicji 6 XI 1783. Z nich: jeden senator, kasztelan lwowski w latach 1746 — 1754.
Genealogia
(osób: 128)


• HENRYKA Maria Róża hr. Łączyńska (4 IX 1866-po 1895), c. Henryka i Weroniki Łosiówny; m. (22 VII 1886 Kutkorz) Michał hr. Plater-Zyberg h. wł. (ok. 1860-po 1895), ziemianin, wlaściciel dóbr Dweeten, Aronen i Swentmujża w Kurlandii, Wroniany w W. Ks. Poznańskim, Średnia Wieś, Hoczew i Bachlowa w Galicji, Kimpany na Węgrzech; w separacji 1895 (Bork.).

• TEODOR (Józef Teodor) Ignacy Michał Łączyński (9 XI 1785-1842), s. Macieja i Ewy Zaborowskiej, brat Marii Walewskiej, kochanki cesarza Napoleona I, oficer wojsk polskich; służył w wojsku pruskim, potem w armii Ks. Warszawskiego; mianowany 30 XI 1809 kapitanem w pułku ułanów Nadwiślańskich, do pułku nie przybył, lecz w Paryżu pełnił funkcje adiutanta przy gen. Durocu; mianowany 6 IV 1811 szefem szwadronu w 2 pułku ułanów Nadwiślańskich, pozostawał nadal przy gen. Durocu; z dniem 9 II 1812 wszedł do sztabu głównego Wielkiej Armii jako adiutant komenderujący; zwolniony z wojka francuskiego w 1814; ur. Kiernozia k/ Łowicza (Bon.; Kir.S.); ż. (p. 1821) Zofia Mikorska h. Ostoja (1800-1869), c. Józefata i 1ż. Katarzyny Wierzchleyskiej h. Berszten II; ur. prawd. Rudniki w Król. Polskim; dzieci: Waleria, Łucja, Klementyna, Zygmunt, Konstanty, Marek, Marianna.

 

Źródła: Bon. XV 277-286; Bork. Rocz. I 266, II 192; Bork. Gen. 359-360; Kos. I; Nies.; Urus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz